• Σχόλιο του χρήστη 'Ανθή' | 20 Μαΐου 2021, 21:13

    Να προβλεφθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τον παραβάτη της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 3.