• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα Φιλοκώστα' | 20 Μαΐου 2021, 21:12

    Tάσσομαι υπέρ των θέσεων του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας. Παγκοσμίως ο κατ’ εξοχήν πυλώνας προστασίας και δικαιωμάτων ζώων είναι ο φιλοζωικοί οργανισμοί. Μόνο στην Ελλάδα επαγγελματικοί φορείς με αντικείμενο τα ζώα θεωρούνται και φορείς προστασίας τους. Ο αριθμός των εκπροσώπων των φιλοζωικών οργανώσεων να είναι 2 και ένας ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.