Άρθρο 9 Λειτουργία και δημοσιότητα των βάσεων δεδομένων

 

1. Η Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ απαρτίζεται από το ευρετήριο ΟΚοιΠ και τη μερίδα που τηρείται ξεχωριστά για κάθε ΟΚοιΠ και περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, καθώς και πιστοποιήσεις αρμοδίων Αρχών.
2. Το Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ απαρτίζεται από το ευρετήριο εγγεγραμμένων ΟΚοιΠ και τη μερίδα που τηρείται ξεχωριστά για κάθε εγγεγραμμένη ΟΚοιΠ και περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 8, καθώς και τις πιστοποιήσεις αρμοδίων Αρχών.
3. Κάθε καταχώρηση ή εγγραφή στις βάσεις δεδομένων υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη, και σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, οι δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρήσεις έχουν μεταβληθεί. Η διόρθωση και η μεταβολή πραγματοποιούνται είτε αυτεπαγγέλτως από τη Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων, είτε μετά από αίτηση της ΟΚοιΠ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο των βάσεων δεδομένων και είναι ελεύθερα προσβάσιμες στους πολίτες είναι η επωνυμία του φορέα, τα στοιχεία επικοινωνίας, η συστατική πράξη με τις μεταβολές της και ο κατάλογος των οργάνων διοίκησης, με την επιφύλαξη του ν. 4624/2019 (Α΄137) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ως προς το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα.
Τα ευρετήρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος δύνανται να παρέχουν πληροφορίες για τις ΟΚοιΠ σε εθνικό, περιφερειακό, δημοτικό και τοπικό επίπεδο με βάση τη χωρική τους εμβέλεια.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:52 | ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

  Στην δημόσια βάση δεδομένων θα πρέπει να υπάρχει μικρή περίληψη για το σκοπό και τις δράσεις της Οργάνωσης.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:33 | Απόλλων Κούνης

  Σελ. 9, Άρθρο 14, παράγραφος 2 :
  α. Στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγγέλονται και οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ;
  Αν ναι, πως θα είναι δυνατή η δήλωσή τους, αν προκύψει μεγάλη πυρκαγιά και χρειαστεί πέραν των εν υπηρεσία ευρισκομένων εθελοντών να κινητοποιηθεί και επιπλέον
  αριθμός εθελοντών ;
  β. Χρειάζεται διευκρίνιση. Ο εθελοντής Πολιτικής Προστασίας θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές προς τρίτους ή προς τον φορέα παροχής εθελοντικής απασχόλησης ;
  β. Με ποιά έσοδα θα μπορεί ο φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης να καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες για ατύχημα ή ασθένεια έως του ποσού των 3.000 Ευρώ ;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:02 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

  Άρθρο 9.3: Ποιος ακριβώς «έχει έννομο συμφέρον» για να αιτηθεί καταχώρηση νέων στοιχείων; Θα μπορούσε δυνητικά ένας δωρητής να αιτηθεί την καταχώρηση της δωρεάς του στη σελίδα της Δημόσιας Βάσης; Και αν ΝΑΙ τι θα σήμαινε αυτό; ποιές συνέπειες θα μπορούσαν να προκύψουν;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:28 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 9/ παράγραφος 6: Πρέπει να προστεθεί μια παράγραφος για το πως λαμβάνεται το status του εθελοντή. Με βάση τη διαδικασία χορήγησης της ιδιότητας του εθελοντή τίθενται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εθελοντή και απορρέουν οι υποχρεώσεις των Φορέων Απασχόλησης: να παρέχουν ασφαλές περιβάλλον και ασφάλιση έναντι ατυχήματος, να σέβονται τον εθελοντή και την προσωπικότητά του, να μην αναθέτουν επαγγελματικά καθήκοντα στους εθελοντές, να μην καταλαμβάνουν οι εθελοντές θέσεις αμειβόμενης εργασίας, να προσφέρουν στους εθελοντές την κατάλληλη εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία στην υλοποίηση του έργου τους. Αυτή η ενότητα είναι μια μεγάλη έλλειψη του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:56 | Γιάννης

  1) Αυτό πρέπει να ενοποιηθεί με το μητρώο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που επίσης έχει μια βάση δεδομένων δημόσια με τα στοιχεια επικοινωνίας των φορέων. Είναι πολύ καλό ότι δημιουργείται μια διαδικασία για πιστοποίηση των φορέων και χαρτογράφηση, παράλληλα είναι πρόβλημα ο αποκλεισμός μεγάλου μέρους της κοινωνίας των πολιτών (κοινσεπ, που επισης μπορουν να εχουν εθελοντες) και η μη αξιοποιηση ενος μηχανισμου που ήδη υπάρχει.

  2) Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε την ευκαιρία να συνδράμουμε στην διαμόρφωση των πολιτικών, κατανοούμε ότι κάποιες φορές η πολυπλοκότητα των μηχανισμών και της δημοσιας διοικησης δυσκολεύει την διαχείριση και την ενοποίηση διαφορετικών μερών (πχ το συγκεκριμενο σχεδιο ειναι απο το υπουργειο εσωτερικων, ενω το μητρωο κοινωνικής και αλληλεγγυας οικονομιας υπο τη διαχειριση του υπουργειου εργασιας). Θα έπρεπε ενδεχομένως και τα δύο να ενοποιηθούν υπό την εποπτεία ενός υπουργείου ώστε να μη δημιουργείται δίπολο-μπέρδεμα ανάμεσα στους φορείς εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο.