• Σχόλιο του χρήστη 'Συντονιστικό Συμβούλιο ΣΑΕ Ωκεανίας & Άπω Ανατολής' | 22 Ιανουαρίου 2013, 11:03
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αρθρο 3. Έδρα ΣΑΕ. Εκτός από την Κεντρική έδρα του ΣΑΕ που καθορίζεται η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να καθορίζονται και οι έδρες των Περιφερειών με βάση την έδρα του εκάστοτε Συντονιστή για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στις περιφέρειες. Πρόταση: Το ΣΑΕ έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη . Οι έδρες των Περιφερειακών Συμβουλίων ορίζονται οι πόλεις μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό των εκάστοτε Συντονιστών.