Άρθρο 03: Έδρα του Σ.Α.Ε.

Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 • 25 Ιανουαρίου 2013, 16:48 | Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Τακτική Συνέλευση θα αποφασίσει σε ποιά πόλη της Ελλάδος θα βρίσκεται η έδρα του ΣΑΕ.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αρθρο 3.
  Έδρα ΣΑΕ.
  Εκτός από την Κεντρική έδρα του ΣΑΕ που καθορίζεται η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να καθορίζονται και οι έδρες των Περιφερειών με βάση την έδρα του εκάστοτε Συντονιστή για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στις περιφέρειες.
  Πρόταση:
  Το ΣΑΕ έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη . Οι έδρες των Περιφερειακών Συμβουλίων ορίζονται οι πόλεις μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό των εκάστοτε Συντονιστών.

 • 18 Ιανουαρίου 2013, 09:43 | KOUTROUMANIS DIMITRIOS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ΣΑΕ θα έπρεπε να έχει έδρα στην Αθήνα… τι Θεσσαλονίκη γιατί;;; καλύτερα το Αίγιο!!!

 • 11 Ιανουαρίου 2013, 01:26 | Κώστας Πώποτας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με τον Π. Παπαχριστόπουλο οτι χρειάζεται να προσδιοριστεί η έδρα των περιφερειών ώστε να τονιστεί και ο διεθνής χαρακτήρας του ΣΑΕ. Δεν είναι εντούτοις κακή η ιδέα να συνδεθεί η έδρα με τον Συντονιστή.

 • 9 Ιανουαρίου 2013, 11:52 | Papachristopoulos Paschalis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 3. Έδρα του ΣΑΕ
  Γενική παρατήρηση.
  Εφόσον το ΣΑΕ γίνει ΜΚΟ και η νομική έδρα του είναι στο εξωτερικό, τότε η Θεσσαλονίκη θα ορίσει ως η Επίτιμη Έδρα του ΣΑΕ.
  Ενώ ορίζεται η έδρα του ΣΑΕ στην Ελλαδα (Θεσσαλονίκη – άρθρο 3.), δεν υπάρχει ουδεμία μνεία για την έδρα των Περιφερικών Συμβουλίων. Είναι η έδρα των Περιφερειακών Συμβουλίων στην χώρα (και πόλη) που βρίσκεται ο εκλεγμένος Συντονιστής της Περιφέρειας; Τι συμβαίνει όταν αλλάζει ο Συντονιστής Περιφέρειας με την αντίστοιχη η έδρα; Και τι προβλέψεις υπάρχουν για την μεταφορά – παράδοση μητρώου μελών, περιφερειακού ταμείου, κλπ στον νέο εκλεγμένο Συντονιστή; Είναι θέμα συνέχειας και συνέπειας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που το ΣΑΕ δημιουργήσει νομική έδρα σε άλλη χώρα, η Θεσσαλονίκη παραμένει πάντοτε η Επίτιμη Έδρα του όπου οργανώνονται πάντα οι Γενικές Συνελεύσεις του.
  Τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν την έδρα τους στην χώρα που εδρεύει ο εκάστοτε Συντονιστής της αντίστοιχης Περιφέρειας. (άρθρο 10. 1).

 • 12 Δεκεμβρίου 2012, 10:29 | Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  στο άρθρο 03 να προσθεθεί «ή όπου κρίνει η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ με κριτήριο την καλύτερη λειτουργικότητα του και με κριτήριο εκεί που οι Απόδημοι θα καλύπτουν πλήρως τα εξοδα λειτουργίας του χωρίς να επιβαρύνεται το Ελληνικό Κράτος. Το Κέντρο του ΣΑΕ μπορεί να λειτουργεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκ περιτροπής σε μεγάλη πόλη του Εξωτερικού που διαβιούν Απόδημοι κατόπιν προτάσεως φορέα Αποδήμων η Εκκλησιαστικης αρχής που συνεργάζεται με το ΣΑΕ»