• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Καραπιδάκης' | 1 Ιουνίου 2016, 18:49

    Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα του Ινστιτούτου να παρέχει φιλοξενία σε έλληνες και ξένους ερευνητές που διενεργούν έρευνες στις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της Βενετίας