• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΔΥ ΟΕΥ' | 2 Ιουνίου 2016, 16:11

    Πρόταση για διαβούλευση προκειμένου να εναρμονισθούν τα όρια ηλικίας των υπαλλήλων ΟΕΥ με το νεο όριο ηλικίας (67 έτη) που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Άρθρο 09: Όρια ηλικίας Να συμπληρωθεί η τροποποίηση του ν. 3566/2007 με τα άρθρα που είναι σε bold, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι Υπάλληλοι ΟΕΥ στην εναρμόνιση με τη νέα ρύθμιση του Υπαλληλικού Κώδικα. 7. α. Οι παράγραφοι 1. α. των άρθρων 116, 124, 132, 140 και 147 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: « 1.α. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους της ηλικίας του». β. Τα άρθρα 117, 125, 133, 141 και 148 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) καταργούνται.