• Σχόλιο του χρήστη 'Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο' | 2 Ιουνίου 2016, 16:27

    Θα ήταν σκόπιμο, στο άρθρο 21 του εδαφίου Δ9 της Παραγράφου Δ' του Μέρους Β' του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ. Α')στην παράγραφο 8 που προστίθεται, να περιληφθεί και ο λιμένας Αλεξανδρείας, στον οποίο έχουν σημειωθεί πολυδάπανες εμπλοκές με το σύνολο των αποσκευών κάθε στελέχους των Ελληνικών Αρχών στην Αίγυπτο, που αφίχθηκε στην χώρα, από Σεπτεμβρίου 2013, μηδενός εξαιρουμένου. Σημειωτέον, ότι ανάλογες εμπλοκές έχουν σημειωθεί και με το διπλωματικό ταχυδρομείο, στον ίδιο λιμένα. Το φαινόμενο φαίνεται να οφείλεται στην διαφθορά των υπαλλήλων του Τελωνείου Αλεξανδρείας, ή, ενδεχομένως, στην φημολογούμενη κυριαρχία των Αδελφών Μουσουλμάνων στην συγκεκριμένη αυτόνομη αιγυπτιακή Αρχή. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα θα έχει διάρκεια.