• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΔΥ ΟΕΥ' | 2 Ιουνίου 2016, 16:01

    Πρόταση προκειμένου να εξομειωθεί το καθεστώς των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)με το αντίστοιχο καθεστώς των ομοιοβάθμων τους του Διπλωματικού κλάδου και του κλάδου Εμπειρογνωμόνων Άρθρο 07 – Απονομή βαθμού επί τιμή Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του ν. 3566/2007 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής: «3. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Σύμβουλου ΟΕΥ Α΄, που αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία κατά την έκδοση του παρόντος, μπορούν να διατηρούν επί τιμή τον βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.»