• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ' | 2 Ιουνίου 2016, 16:07

    Αναφορικά με το άρθρο 9 καταθέτουμε την επιφύλαξή μας ως προς τη μη τροποποίηση του άρθρου 109 του Ν.3566/2007 που αφορά στους υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και τη διατήρηση του καθεστώτος της υποχρεωτικής αποχώρησης από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. Mε την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία (Ν.4336/2015, όπως τροποποιήθηκε, βλ. και ΦΕΚ2325/τ.Β΄/27.10.15 και ΑΔΑ:ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ) υφίσταται ο κίνδυνος (εάν δεν υπάρξει ρύθμιση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΞ. που θα αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας) να μην τους καταβάλλεται άμεσα η αναλογούσα για τα 35 χρόνια εργασίας σύνταξη, παρά μόνο με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τoυς! Με τη ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, υπάλληλος του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που θα συνταξιοδοτηθεί μετά το 2022 σε αντίθεση με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, αλλά και τους διπλωματικούς υπαλλήλους, θα τυγχάνει διακριτικής μεταχείρισης, καθότι θα στερείται το δικαίωμα πλήρους και άμεσης καταβολής σύνταξης. Το δικαίωμα αυτό θα το έχουν οι υπάλληλοι που θα έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και το 62ο έτος της ηλικίας τους, ενώ όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα παραμένουν μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους.