• Σχόλιο του χρήστη 'Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αβάνα' | 2 Ιουνίου 2016, 22:17

    Σχόλιο στο άρθρο 21 του εδαφίου Δ9 της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του Ν. 4336/2015 (περί οικοσκευών): Α) Επικεφαλής Πρεσβείας Αβάνας Αντιλαμβανόμενη πλήρως την οικονομική δυσχέρεια της χώρας μας και κατ’επέκταση της υπηρεσίας, εξαιτίας της οποίας γίνονται περικοπές και στις μεταφορές των οικοσκευών, θεωρώ απαραίτητη την πρόβλεψη 1. Για προσθήκη ειδικής παραγράφου για τα (ίσως ελάχιστα) πόστα όπου υφίσταται κρατικό μονοπώλιο στην παροχή υπηρεσιών και κατά συνέπεια αδυναμία εξεύρεσης άλλης, οικονομικότερης, προσφοράς ή και διαπραγμάτευσης του ύψους της τιμής για την συσκευασία, αποθήκευση, γραφειοκρατικές διαδικασίες εισαγωγής/εξαγωγής και μεταφορά της οικοσκευής. 2. Για μεταβατική διάταξη εξαίρεσης από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου όσων μετακινήθηκαν σε πόστα της Εξωτερικής Υπηρεσίας προ της ημερομηνίας ισχύος του, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να μεταφέρουν την οικοσκευή τους στην μόνιμη έδρα τους. Ρόζα Ιερεμία Π.Υ.Α΄ Πρέσβυς στην Αβάνα Β) Μετακινούμενοι υπάλληλοι Πρεσβείας Αβάνας Οι υπηρετούντες στην Πρεσβεία Αβάνας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία δεν επιλύουν οι παραπάνω τροποποιήσεις: Πρώτον, τις υψηλές τιμές με τις οποίες μας επιβαρύνει η μοναδική, κρατικού μονοπωλίου μεταφορική εταιρία της Κούβας. Δεύτερον, την μεγάλη διαφορά μεταξύ της δαπάνης οικοσκευής που φέραμε στην Αβάνα και της δαπάνης οικοσκευής που μας καλύπτει η Υπηρεσία να μεταφέρουμε πίσω στην Αθήνα. Για επίλυση αυτών των προβλημάτων, οι προτάσεις μας είναι: (1) να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος υπηρεσιών μεταφορικών εταιριών σε κάθε χώρα. (2) να εξαιρεθούν από την αυστηρή εφαρμογή των νέων ορίων οικοσκευής όσοι υπάλληλοι έχουν ήδη οικοσκευή στην Ε.Υ., ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα αυτήν την οικοσκευή που τους επιτράπηκε να εξάγουν με το προηγούμενο καθεστώς. Αναλυτικότερα: Περίπτωση Αιμιλίας Μανιατάκη, ΓΠΑ΄ 1) Υψηλό κόστος κουβανικής μεταφορικής εταιρίας: Στην Κούβα υπάρχει μία μόνο μεταφορική εταιρία οικοσκευών, ονόματι PALCO, η οποία είναι εταιρία του κουβανικού κράτους, έχει το μονοπώλιο στις μεταφορές οικοσκευών, και δεν διαπραγματεύεται τις υψηλές τιμές που προσφέρει. Το κουβανικό κράτος απαγορεύει την ανεξάρτητη δραστηριοποίηση άλλων, μη-κρατικών εταιριών μεταφορών στη χώρα, ως εκ τούτου η συνεργασία με την PALCO (και η επιβάρυνση με τις τιμές της) είναι υποχρεωτική και αναπόδραστη. Για οικοσκευή 25 περίπου κυβικών μέτρων (από 35, που ήταν η οικοσκευή που έφερα στην Αβάνα), η PALCO υπολογίζει ότι η τιμή θα ανέλθει σε περίπου 7.150 δολάρια, δηλαδή περίπου 6.300 ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει: πακετάρισμα (4.000 δολάρια), έξοδα μεταφοράς στο λιμάνι της Αβάνας, έξοδα εκτελωνισμού στην Κούβα κλπ, και το υπολογιζόμενο κόστος μεταφοράς container από την Αβάνα στην Αθήνα. Το ποσό αυτό δεν καλύπτει την αμοιβή της όποιας ελληνικής μεταφορικής εταιρίας αναλάβει την οικοσκευή. Η Υπηρεσία μου εγκρίνει 4.777 ευρώ για τη δαπάνη της οικοσκευής, τα οποία δεν καλύπτουν ούτε την αμοιβή της κουβανικής εταιρίας και μόνο. 2) Μεγάλη διαφορά μεταξύ οικοσκευής που μου εγκρίθηκε να μεταφέρω στην Αβάνα και οικοσκευής που μου καλύπτει η Υπηρεσία να επιστρέψω στην Αθήνα: Η οικοσκευή που μου είχε εγκριθεί κατά την μετάθεσή μου από το ΓΣ Πρίστινας στην Πρεσβεία Αβάνας ήταν 35 κυβικά μέτρα και το κόστος μεταφοράς της οικοσκευής ανήλθε σε 12.641 ευρώ. Επί του παρόντος, για την μετάθεσή μου από την Πρεσβεία Αβάνας στην ΚΥ, η έγκριση δαπάνης οικοσκευής είναι, όπως προανέφερα, 4.777 ευρώ. Άρα, αντιμετωπίζω το πρόβλημα ότι έχω ήδη φέρει μαζί μου πράγματα τα οποία δεν μπορώ να επιστρέψω στην Ελλάδα, εκτός αν επιβαρυνθώ προσωπικά με το κόστος μεταφοράς. Με την έννοια αυτή, η εφαρμογή νέων ορίων σε οικοσκευές που εγκρίθηκαν και μεταφέρθηκαν πριν τη θέσπιση των ορίων αυτών, ενέχει το στοιχείο της αναδρομικότητας: Όπως είναι αυτονόητο, αν γνώριζα κατά την μετακίνησή μου από το Κόσοβο προς την Κούβα ότι στο μέλλον δεν θα είχα τη δυνατότητα να μεταφέρω πίσω στην Ελλάδα το σύνολο της οικοσκευής μου, είτε θα είχα μεριμνήσει ώστε να φέρω λιγότερα πράγματα και να βρίσκομαι εντός του νέου επιτρεπόμενου ορίου οικοσκευής, είτε θα είχα προϋπολογίσει την επιπλέον, προσωπική οικονομική μου επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση, θα είχα την δυνατότητα επιλογής που εν προκειμένω δεν έχω, καθώς βρίσκομαι στην Αβάνα με μία οικοσκευή που εγκρίθηκε κατά την ανάληψη υπηρεσίας μου στην εδώ Πρεσβεία, αλλά δεν εγκρίνεται κατά την παράδοση υπηρεσίας μου. Περίπτωση Κων/νου Παπαδημητρόπουλου, Ε.Π.Ε΄ Στα ανωτέρω σχόλια της κ. Αιμ. Μανιατάκη, Γ.Π.Α΄, τα οποία με εκφράζουν απόλυτα και περιγράφουν εν πολλοίς και την δική μου περίπτωση, θα ήθελα να προσθέσω τα εξής: 1) Τα έξοδα της μεταφοράς των οικοσκευών μας από την Αβάνα προς την Αθήνα μπορούν να διαιρεθούν σε τρία μέρη: A) Από το σπίτι στην Αβάνα μέχρι το λιμάνι του Μαριέλ B) Από το λιμάνι του Μαριέλ μέχρι τον Πειραιά Γ) Από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το σπίτι στην Αθήνα Για το πρώτο κομμάτι , που αφορά σ το πακετάρισμα των πραγμάτων σ το σπίτι, σ την μεταφορά τους στο λιμάνι του Μαριέλ, στην φόρτωση του κοντέινερ στο πλοίο και στα έξοδα τελωνείου, χωρίς να περιλαμβάνει επιπλέον έξοδα όπως ασφάλεια κατά την φόρτωση, φύλακτρα ή τυχόν επιπλέον φόρους εξαγωγής που θα προκύψουν, αρμόδια είναι η κρατική μονοπωλιακή μεταφορική εταιρεία Palco. Αφού προέβη σε εκτίμηση, έστειλε την υπολογιζόμενη προσφορά της η οποία αναφέρει ως εκτιμώμενο όγκο τα 26 κυβικά μέτρα και κόστος 4.660 CUC (4.177 €). Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η μοναδική προσφορά, χωρίς επιπλέον έξοδα και αφορά μόνο το Α). Για το κομμάτι Β), που αφορά στην μετακίνηση του κοντέινερ με πλοίο, μια εκτιμώμενη τιμή είναι αυτή που αναφέρει η κ. Μανιατάκη, δηλ. 2.500 CUC (2.240 €), η τιμή για την μεταφορά των μικρών κοντέινερ που χρησιμοποιούνται στις μετακινήσεις έως 32 κυβικών μέτρων. Μένει ασφαλώς έξω το κομμάτι Γ) που αφορά στην ελληνική μεταφορική. Για μια πρώτη σύγκριση, η οικοσκευή που είχα μεταφέρει στην Αβάνα το 2008 ήταν 25 κ.μ. και είχε εγκριθεί το ποσό των 9.250 € συν ασφάλεια 176,80 €. Η Υπηρεσία μου εγκρίνει αυτή τη φορά 3.600 €. Με τα χρήματα αυτά δεν γίνεται να καλυφθεί ούτε το πρώτο κομμάτι της μετακίνησης. 2) Η μόνη λύση που βλέπω από πλευράς μου είναι να προσπαθήσω να πουλήσω ο,τιδήποτε μπορώ, ακόμα κι αν είναι αντίθετο με την θέλησή μου, ώστε να συμπιέσω το κόστος. Όμως, έπειτα από 8 χρόνια σε ένα πόστο ειδικών συνθηκών όπως η Αβάνα, με την έντονη υγρασία και τις γρήγορες φθορές που προκαλεί αυτή, η μεταπωλητική αξία αντικειμένων όπως ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα είναι πολύ μικρή. Πρακτικά, χαρίζονται, δεν πουλιούνται. Ακόμα κι έτσι, το κόστος είναι αδύνατο να συμπιεστεί έστω και κατά προσέγγιση στο ποσό που εγκρίνει η Υπηρεσία. 3) Αν, ωστόσο, κατορθώσω να τα πουλήσω-χαρίσω όλα και να επιστρέψω με τα βιβλία, τα ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα και τα ρούχα μου, θεωρητικά θα μπορούσα να συμπιέσω την οικοσκευή μου στα περίπου 10 κ.μ, που είναι η ιδανική περίπτωση: η κουβανική εταιρεία χρεώνει ως μίνιμουμ αυτά τα κυβικά, είτε μεταφέρεις ένα βιβλίο, είτε όλη σου την οικοσκευή. Ακόμα και τότε, τα έξοδα θα έφταναν περίπου στα 2.800 CUC (2.510 € ) μόνο για το A) σκέλος. Άρα, στο σύνολό τους, θα διαμορφώνονταν ως εξής: (A) 2.510 € + (Β) 2.240 € + (Γ) άγνωστο μέχρι στιγμής = ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο των 3.600 € Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα χρήματα που εγκρίνονται για την μετακίνησή μου στην Αθήνα είναι αδύνατο να καλύψουν αυτή τη δαπάνη, η οποία είναι πρακτικά υπερδιπλάσια. Θεωρώ ότι ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει/προσφέρει μια λύση για τις περιπτώσεις όπου τα κόστη δεν μπορούν να συμπιεστούν περαιτέρω ώστε να φθάσουν το εγκριθέν ποσό για τον υπάλληλο, είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων στην χώρας διαβίωσης (π.χ μονοπώλια), είτε λόγω του όγκου της οικοσκευής που έχει φέρει πριν την θέσπιση του νομού.