• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών' | 2 Ιουνίου 2016, 23:15

    §4: Ως φορέας έρευνας και εκπαίδευσης το Ινστιτούτο θα πρέπει να υπάγεται και στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας (ενιαίος χώρος Παιδείας και Έρευνας).