• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών' | 2 Ιουνίου 2016, 23:37

    §1.Α: Ως φορέας έρευνας και εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι για τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή του Ινστιτούτου πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Ερευνητές πρώτης βαθμίδας (Διευθυντής Ερευνών). Η διαδικασία επιλογής Επιστημονικού Διευθυντή πρέπει να είναι ανοικτή, ανάλογη εκείνης που ορίζει ο νόμος περί Έρευνας για τους διευθυντές Ινστιτούτων των Ελληνικών Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων, ύστερα δηλαδή από προκήρυξη της σχετικής θέσης και συγκρότησης της επιτροπής κρίσης των υποψηφίων από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών του σχετικού με τους στόχους του Ινστιτούτου ακαδημαϊκού πεδίου. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή πρέπει να είναι 4ετής, αντίστοιχη με εκείνη του Προέδρου, για να μπορεί να ολοκληρώσει τους στόχους του. Πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας των υποψηφίων, όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο περί Έρευνας για τους αντίστοιχους διευθυντές Ινστιτούτων των Ελληνικών Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων. Σε αντίθεση με εκείνες του Προέδρου, δεν προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Διευθυντή.