• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Β. Κορρέ' | 3 Ιουνίου 2016, 01:35

    σχόλιο στην παράγρ. 3. : πρέπει να προστεθεί "σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ινστιτούτου". Ο Οργανισμός πρέπει να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις επιλογής των υποτρόφων μετά από συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία που να εξασφαλίζει το αδιάβλητο. Κατά τα λοιπά, πρέπει ασφαλώς να προβλέπεται η δυνατότητα φιλοξενίας ερευνητών αντικειμένου σχετικού με εκείνα του Ινστιτούτου. Και γι' αυτό φυσικά πρέπει να υπάρχει λεπτομερής πρόβλεψη στον Οργανισμό.