• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Β. Κορρέ' | 3 Ιουνίου 2016, 02:51

    βλ. τα σχόλιά μου στο συναφές με αυτό άρθρο 14. Η επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή πρέπει να ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση μεν τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται προς τούτο, η οποία όμως επιτροπή πρέπει να προσδιοριστεί εξαντλητικά στο νόμο. Τι ιδιότητα θα έχουν τα μέλη που θα την αποτελούν; Με ποια κριτήρια θα γίνεται η εισήγηση; Το αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι τόσο εξειδικευμένο που δεν αρκεί απλή αποτίμηση τυπικών προσόντων. Η αοριστία της διάταξης είναι απόλυτη.