• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Β. Κορρέ' | 3 Ιουνίου 2016, 02:09

    παρ. 1Β ββ) και παρ. 2: Αν εξακολουθήσει ως έχει, η μισθοδοσία του γραμματέα πρέπει να καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν έχει ειδικά προσόντα -που πρέπει πάντως να ορίζονται στο νόμο (π.χ. απαραιτήτως ιταλική γλώσσα, γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε συναφεις θέσεις κλπ. και ό,τι άλλο χρειάζεται η γραμματειακή υποστηριξη ενός προέδρου- τότε ένα επιπλέον ποσό (υπό μορφή επιδόματος ίσως) ίσως να καλύπτεται από το ινστιτούτο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται ανοιχτός διαγωνισμός υποψηφίων, τον οποίων να διενεργεί το ινστιτούτο.