• Σχόλιο του χρήστη 'Μαριάννα Παπαδοπούλου' | 3 Ιουνίου 2016, 08:13

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμπειρογνωμόνων παρακαλείται να διευκρινίσει ότι η πρόταση τροπολογίας που κατέθεσε απηχεί τις απόψεις των ατόμων που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και ΜΟΝΟΝ καθότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τα μέλη της Ένωσης επί του θέματος (ενδεχομένως λόγω περιορισμένου χρόνου).