• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ' | 3 Ιουνίου 2016, 09:36

    Στη παρ. 7 του άρθρου 9 θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για αναδρομική εφαρμογή της διατάξεως ώστε να καλυφτούν και οι υπάλληλοι οι οποίοι αφυπηρέτησαν με βάση τις καταργούμενες πλέον διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ενώ ίσχυε ήδη το άρθρο 59 του Ν. 4369/2016 που περιλαμβάνει αντίστοιχη ρύθμιση για όλους τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (όριο αφυπηρετήσεως το 67ο, κατάργηση 35ετίας). Δεδομένης της ιδιορρυθμίας του τριμήνου που χορηγεί ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών στους υπαλλήλους του μετά τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου αφυπηρετήσεως, η αναδρομική ισχύ θα πρέπει να χορηγηθεί από 30.12.2015.