• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Καλογεράκης' | 3 Ιουνίου 2016, 10:27

    Οι σκοποί του Ινστιτούτου δεν μπορούν να απομακρυνθούν απο εκείνους που ορίζονται απο της συστάσεώς του. Αλλως, δημιουργείται προυπόθεση επιστροφής της περιουσίας στην Κοινότητα. Οι τομείς ενδιαφέροντος θα είναι πάντα η μελέτη και διάδοση βυζαντινού και μεταβυζαντινού περιεχομένου. Να προστεθεί στο β) ... διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων ... γ) Οχι αόριστα εκπαιδευτικά προγράμματα 3) Δεν αποτελεί σκοπό η οργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων άσχετων προς το αντικείμενο