• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ' | 3 Ιουνίου 2016, 10:41

    Η απονομή επίτιμων βαθμών έχει και πρακτικό αντίκρισμα στο άρθρο 68 παρ. 1 περίπτωση ιη) με την οποία προβλέπεται η χορήγηση διπλωματικών διαβατηρίων στους επί τιμή πρέσβεις και πληρεξουσίους υπουργούς, Προτείνεται ως εκ τουτου η προσθήκη και παρ. 4 στην οποία θα ορίζεται ότι "Το άρθρο 68 παρ. 1 περίπτωση ιη) του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: "ιη) στους επί τιμή Πρέσβεις, στους επί τιμή Πληρεξουσίους Υπουργούς και στους έχοντες διατελέσει πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, στους επί τιμή Νομικούς Συμβούλους, επί τιμή Εμπειρογνώμονες Πρεσβευτές Συμβούλους και επί τιμή Γενικούς Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων."