• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΚΗ' | 3 Ιουνίου 2016, 11:46

    -Πρόταση/Προσθήκη δυνητικής διατάξεως (ευχέρειας) περί αποχωρήσεως από την υπηρεσία -για όσα στελέχη το επιθυμούν- πέραν του 67ου έτους υπό τον όρο ότι αυτά τα στελέχη θα κρίνονται,για τον σκοπό αυτό, από Ειδική Επιτροπή Αναγνωρισμένων Προσωπικοτήτων του αντίστοιχου κλάδου/τομέα. -Η διάταξη θα μπορούσε να αφορά διπλωματικούς υπαλλήλους και κατ' αναλογία τους υπολοίπους κλάδους (νομικών, εμπειρογνωμόνων, ΟΕΥ, κλπ.) εάν βέβαια εκφρασθεί η προς τούτο βούληση. Ενδέχεται λ.χ. ένας διπλωματικός να έχει ορισθεί ως ειδικός εκπρόσωπος για κάποια διαπραγμάτευση, ένας νομικός να έχει αναλάβει μία υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου η οποία εκδικάζεται εντός ολίγου χρόνου ή ακόμη και να έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου το οποίο χρειάζεται λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί. -Τα κριτήρια για την κρίση θα πρέπει να είναι,πέραν των υπηρεσιακών αναγκών, η ενεργός δράση και η αποδεδειγμένα ουσιαστική ικανότητα του εν λόγω στελέχους σε τομείς και δραστηριότητες της υπηρεσίας του. - Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται α) η αξιοκρατία στην Δημόσια Διοίκηση, αλλά και β) επιβεβαιώνεται η φύση του Οργανισμού του ΥΠΕΞ ως Ειδικού Νόμου (lex specialis) ο οποίος περιέχει ειδικές διατάξεις. -Συγχρόνως, υπάρχει δικλείδα ασφαλείας για το ΥΠΕΞ αφού δεν θα μπορεί ο καθένας να παρατείνει την παραμονή του, λ.χ. έως το 70ο έτος, παρά μόνον αφού κριθεί από την σχετική Επιτροπή. Παράλληλα, μία τέτοια ρύθμιση βαίνει προς την κατεύθυνση του νέου Νόμου για το "Ασφαλιστικό" ο οποίος στοχεύει στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στο Δημόσιο. -Σημειώνεται ότι παρόμοια ρύθμιση προβλέπεται σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων. Με εκτίμηση Γαλάτεια ΑΛΕΞΑΚΗ Δ.Ν. ΝΣΑ΄ ΕΝΥ-ΕΕ ΥΠΕΞ Τηλ. 2103684019 Email:g.alexaki@mfa.gr