• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ' | 3 Ιουνίου 2016, 11:10

    Είναι αυτονόητο ότι στη παρ. 7 θα πρέπει να προστεθούν και οι διατάξεις που αφορούν τους κλάδους επιστημονικού προσωπικού ΕΝΥ, εμπειρογνωμόνων και οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Η εξομοίωση προς τα ισχύοντα ήδη στον Υπαλληλικό Κώδικα είναι αναγκαία τόσο για λόγους πρακτικούς (διασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων) όσο και ηθικής τάξεως (δεν είναι νοητό όταν όλη η δημόσια υπηρεσία για λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας να εξαναγκάζεται να απασχοληθεί περισσότερο και το ΥΠΕΞ να διατηρεί ρυθμίσεις που θα εμφανίζονται πλέον ως προνομιακές). Η παραπάνω παρατήρηση ισχύει βέβαια και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, οι οποίοι φέρεται να επιθυμούν τη διατήρηση προνομιακής ρυθμίσεως στο θέμα της αφυπηρετήσεως τους. Επίσης, εφόσον προκριθεί η διατήρηση του 65ου ως ορίου αφυπηρετήσεως για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, η περίπτωση β. της παρ. 6 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και στη θέση "τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας" να τεθεί "65ου πέμπτου έτους της ηλικίας" διαφορετικά η ρύθμιση δεν θα έχει πρακτικά αντικείμενο.