• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ' | 3 Ιουνίου 2016, 11:40

    Η ισχύουσα ρύθμιση του ν.4336/2015 είναι άδικη. Θα πρέπει να μελετηθεί το ισχύον σὐστημα για τις οικοσκευές στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς που διασφαλίζει αντικειμενικότητα και αποτρέπει ακρότητες τόσο του ισχύοντος όσο και του προϊσχύσαντος συστήματος για τις οικοσκευές.