• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Καλογεράκης' | 3 Ιουνίου 2016, 11:49

    Πρέπει να αναφέρεται, όπως ορίζεται στην ιδρυτική πράξη του Ινστιτούτου, οτι ενδεχόμενη αδυναμία του Ινστιτούτου να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, θα ικανοποιείτα απο κονδύλια ΥΠΕΞ.