• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Παπαδία-Λάλα' | 3 Ιουνίου 2016, 11:06

    Άρθρο 11 3. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η ο τρόπος επιλογής των υποτρόφων-ερευνητών μέσω αδιάβλητης εξεταστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που η παροχή υποτροφιών και προς αλλοδαπούς ερευνητές είναι σύμφωνη προς το κληροδότημα, απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον η αποδεδειγμένη καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Να προστεθεί και η παροχή φιλοξενίας σε ερευνητές προς έρευνα συναφή με τους σκοπούς του Ελληνικού Ινστιτούτου. 4. To Ελληνικό Ινστιτούτο ως πνευματικό ίδρυμα, με δραστηριότητες κυρίως επιστημονικές, ερευνητικές, αλλά και ευρύτερα εκπαιδευτικές, πρέπει να παραμείνει υπό την εποπτεία του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας, της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς επίσης πρέπει να διατηρηθεί η υπαγωγή του και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.