• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Παπαδία-Λάλα' | 3 Ιουνίου 2016, 12:38

    Άρθρο 16 1. Α) Ως προς τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή, οι αρμοδιότητες μιας τόσο καίριας για την προαγωγή των κύριων στόχων του Ελληνικού Ινστιτούτου θέσης δεν προσδιορίζοντα, έστω και γενικά. Όπως και στην περίπτωση του Προέδρου, δεν προσδιορίζεται το εάν προηγείται ανοικτή προκήρυξη και υποβολή υποψηφιοτήτων από ενδιαφερομένους για την κατάληψη της θέσης του Επιστημονικού Διευθυντή καθώς και ποια τα ειδικότερα προβλεπόμενα προσόντα. Ενδεχομένως τα παραπάνω παραπέμπονται στον εσωτερικό κανονισμό, αλλά για λόγους διαφάνειας σκόπιμη είναι και η εδώ αναγραφή τους. Επίσης ασαφές παραμένει το εάν τα μέλη της Επιτροπής ανήκουν στον ακαδημαϊκό-ερευνητικό και συναφή προς τους σκοπούς του Ελληνικού Ινστιτούτου χώρο, όπως θα ήταν ορθό. Ο ορισμός της Επιτροπής από τον Υπουργό δίχως κριτήρια μπορεί να προσδώσει στη διαδικασία, τώρα ή στο μέλλον, πολιτικά χαρακτηριστικά, που δεν αρμόζουν στη λειτουργία ενός ερευνητικού Ιδρύματος, όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας.