• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Κωνσταντινίδου' | 3 Ιουνίου 2016, 12:35

    Αναγκαία είναι η πρόβλεψη φιλοξενίας ελλήνων και ξένων επιστημόνων όπως επίσης ελλήνων και ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών που πραγματοποιούν έρευνα στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της πόλης της Βενετίας.