• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Κωνσταντινίδου' | 3 Ιουνίου 2016, 12:50

    16.1 A Ο διορισμός του Διευθυντή με απόφαση του υπουργού εξωτερικών κατόπιν εισήγησης επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από τον ίδιο τον υπουργό αποτελεί διαδικασία που μπορεί να προσλάβει πολιτικά χαρακτηριστικά και έτσι να υπονομεύσει τον επιστημονικό χαρακτήρα και να υποβαθμίσει το ερευνητικό προφίλ του ιδρύματος.