• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων' | 3 Ιουνίου 2016, 12:48

    ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΔΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1. Να ισχύσει μεταβατική περίοδος 1.1.2016-31.1.2017, όπου θα εφαρμόζεται ο προηγούμενος νόμος. Αφορά μόνο όσους υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό και έχουν μετακινηθεί με τον προηγούμενο νόμο. Αιτιολογία: μεταβατικές διατάξεις παγίως προβλέπονται σε νόμους που αφορούν σπουδαίες μεταβολές των περιστάσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήδη προβλέπεται παρόμοια διάταξη για τους στρατιωτικούς. Στην περίπτωση του ΥΠΕΞ, λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες του Οργανισμού για το νότιο ημισφαίριο. 2. Να υπάρξει δυνατότητα απόδοσης, με δικαιολογητικά, εξόδων αγοράς επίπλων, συσκευών και λοιπών στοιχείων οικοσκευής, επιτοπίως ή από την Ελλάδα, ως και αποθηκεύτρων και ενοικίασης μερικώς ή πλήρως επιπλωμένης οικίας. Αιτιολογία: σε αρκετές περιπτώσεις, τα πολύ μικρά ποσά που πλέον δικαιολογούνται, δεν επαρκούν για τη μεταφορά πλήρους οικοσκευής. Ίσως είναι προτιμότερο για ορισμένους υπαλλήλους, να προμηθεύονται επιτοπίως ή και από την Ελλάδα τα απαραίτητα στοιχεία της οικοσκευής τους, ή να παρακρατούν αντικείμενα σε εδώ αποθήκες ή, τέλος, να ενοικιάσουν επιπλωμένο διαμέρισμα, δίχως να μεταφέρουν καν οικοσκευή. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει δημοσιονομικές συνέπειες. 3. Να διευρυνθεί η δυνατότητα αναγνώρισης αποθηκεύτρων λιμένος και σταλιών, όποτε αυτά προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας και με μη υπαίτια καθυστέρηση – «αμελλητί και άνευ υπαιτίου βραδύτητος». Αιτιολογία: τέτοια έξοδα μπορεί να προκύψουν οπουδήποτε, χωρίς υπαιτιότητα του μετακινούμενου. Σε αυτές, και μόνον σε αυτές τις περιπτώσεις και με επαρκή στοιχειοθέτηση, το ποσό της υπέρβασης πρέπει να καταβάλλεται, εκ των υστέρων, στον υπάλληλο. 4. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετακινουμένων από δυσμενή πόστα στην Κεντρική Υπηρεσία, να προβλέπεται καταβολή του υπερβάλλοντος κόστους, εφ’ όσον ο μετακινούμενος έχει επιδείξει την δέουσα επιμέλεια διαφύλαξης του δημοσίου χρήματος, έχοντας αρυσθεί προσφορές τουλάχιστον τριών μεταφορικών εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζονται εκεί Αποστολές της Ευρ. Ένωσης και των κρατών-μελών της. Η υποχρέωση για τρεις προσφορές δεν ισχύει σε περιπτώσεις κρατικών ή άλλων μονοπωλίων. Αιτιολογία: υπάρχουν, ήδη, πραγματικές περιπτώσεις μετακινουμένων, οι οποίοι, παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύουν, αδυνατούν να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους στην Ελλάδα, από μέρη στα οποία αναγκάσθηκαν, λόγω συνθηκών, να εισάγουν πλήρη οικοσκευή όταν ανέλαβαν υπηρεσία. 5. Στο σημείο 3, να προστεθεί ο λιμένας της Ντόχα του Κατάρ. Αιτιολογία: παρατηρούνται σταλίες και αποθήκευτρα λιμένος, βάσει ενημέρωσης της εκεί Ελληνικής Πρεσβείας 6. Στο σημείο 3, να διορθωθεί το παρόραμα «Τζιμπουτί (Αιθιοπίας)» σε «Τζιμπουτί (για την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αιθιοπία)». Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016