• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων' | 3 Ιουνίου 2016, 12:08

    ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΔΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σημειώνουμε, ότι η τάση των περισσοτέρων συναδέλφων που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική μας διαβούλευση, είναι ότι η προτεινόμενη τροπολογία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, από πολλούς έχει διατυπωθεί η άποψη ότι στο υφιστάμενο σχέδιο δεν υπάρχει μεταβατικότητα, ώστε να αποφευχθεί απότομη διατάραξη της επετηρίδας, ενώ προτείνονται, σχετικώς, διάφοροι τρόποι θεραπείας. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016