• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ' | 3 Ιουνίου 2016, 13:55

    Θα ήταν σκόπιμο, στο άρθρο 21 του εδαφίου Δ9 της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ. Α’)στην παράγραφο 8 που προστίθεται, να περιληφθεί το σύνολο των λιμένων στις ΗΠΑ, λογω των σταλιών που προκύπτουν από ελέγχους/επιθεωρήσης των φορτίων μέσω x-rays, που πλέον έχει γίνει τακτική διαδικασία.