• Σχόλιο του χρήστη 'Χαρούλα Σκούρτη' | 10 Αυγούστου 2020, 12:06

    Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Oι Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και περιλαμβάνει τους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πρέπει να μπορούν να στελεχώνουν όλες τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, όχι μόνο την Β’ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αλλά και την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.