• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΣ' | 10 Αυγούστου 2020, 12:01

    Προτείνεται να επεκταθεί το εύρος της υπηρέτησης των υπαλλήλων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε όλη την Γενική Γραμματεία ως εξής: Άρθρο 249 / 1.α) Οι υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στελεχώνουν τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας: Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών και δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής. Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία.