• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Μιχαλος' | 10 Αυγούστου 2020, 19:10

    Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τους επτά μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Μεταφραστών από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, οι οποίοι σύμφωνα με το ΠΔ 81/2019 και το ΠΔ 84/2019 μεταφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ζήτημα για το οποίο έχει στείλει υπόμνημα – αίτημα ο πληρεξούσιος δικηγόρος των επτά υπαλλήλων κ. Χ. Χρυσανθάκης: προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια και προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων, κ. Κ. Αλεξανδρή (Αρ. Γεν. Πρωτ. 61/3.4.2020, 60/3.4.2020, 62/3.4.2020 – Γραφείο Υπουργού, ΑΝ ΥΠΕΞ, και Γ.Γ.Δ αντιστοίχως. Επίσης, υπήρχε μια σχετική πρόβλεψη στην ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ Α’ 75/30.3.2020, Άρθρο 41 με την οποία υποτίθεται ότι ρυθμιζόταν το εν λόγω ζήτημα. Μη διευθέτησή του εγείρει ζήτημα νομιμότητας καθώς έχει καταπατηθεί η αρχή της χρηστής διοίκησης από τους αρμοδίους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και άρνηση αποδοχής διατάξεων και νόμων που θέσπισαν οι ίδιοι. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μου.