• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Μαυρογονάτος' | 17 Αυγούστου 2020, 19:52

    Άρθρο 249 Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Το άρθρο, τουλάχιστον ως προς τις παραγράφους α) και β) είναι ετεροβαρές και προχειρογραμμένο, σε σημείο να προκαλεί. Για τους μεν Πτυχιούχους υπάρχει πληθώρα προβλέψεων. Για τους δε ΔΕ καμία... Ως προς τους πρώτους η ασαφήνεια των καθηκόντων τους στην ΚΥ και η δήθεν σαφήνεια των καθηκόντων τους στην ΕΥ είναι τραγική. ως προς τους δεύτερους δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα καθήκοντά τους. Καλό θα ήταν και αυτό το άρθρο να συνταχθεί εκ νέου, να είναι σαφές δηλαδή, και να αρμόζει σε άρθρο Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών.