• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΚ' | 18 Αυγούστου 2020, 10:51

    Άρθρο 250: Μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Δεδομένου ότι ο κλάδος των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μεταφέρθηκε πολύ πρόσφατα στο ΥΠΕΞ είναι λογικό να δίδεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η δυνατότητα μετάταξης σε άλλο φορέα σε όσους υπαλλήλους το επιθυμούν. Ωστόσο δεν είναι κατανοητή η επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 250 – παρ. 8 με την ανεξήγητα περιοριστική ρύθμιση μετάταξης μόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής (ενώ δεν υπάρχει κάποια συνάφεια αντικειμένου) και μόνο με την ειδικότητα του διοικητικού υπαλλήλου (ενώ ο υπάλληλος μπορεί να είναι μηχανικός, πληροφορικός, νομικός … και ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα στη δημόσια διοίκηση από κάποια άλλη θέση). Θα ήταν λογικότερο να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης σε φορέα επιλογής του υπαλλήλου (εφόσον υπάρχει ανάγκη για προσωπικό) και σε ειδικότητα συμβατή με τα τυπικά προσόντα του αιτούντος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα μετάταξης ή/και αποσπάσεων στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης που αποτελεί φορέα συναφή ως προς το αντικείμενο των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Άλλωστε σε άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου (άρθρο 25) προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης δημοσιογράφων από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας στο γραφείο Τύπου του ΥΠΕΞ. Γιατί να μην εξασφαλίζεται κάποια δυνατότητα και αντιστρόφως; Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας να μπορούν να υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;