• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΟΥΛΟΣ' | 18 Αυγούστου 2020, 15:25

    Σχετικά με τον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συμπερίληψη του προσωπικού του Κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων, τόσο ως κατηγορία προσωπικού όσο και ως ένταξη στην οργανωτική δομή του ΥΠ.ΕΞ. και μάλιστα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων. Επειδή με την παράλειψη αυτή της Διοίκησης παραβιάζεται το άρθρο 4 παρ.5 του Π.Δ 81/219 (ΦΕΚ Α' 119)καθώς και το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123)και η σχετική ΠΝΠ ζητούμε την άμεση συμπερίληψη του ανωτέρω κλάδου Δ.Υ. στον υπό κατάρτιση Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,την αρχή της Χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την Διοίκηση. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΟΥΛΟΣ ΔΣΑ: 12422, ΔΝ