• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ' | 18 Αυγούστου 2020, 15:17

    Είμαι μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών Διερμηνέων. Στην παραπάνω διαβούλευση παρατηρώ ότι παρά τις ρητές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και της εκδοθείσης ΠΝΠ ( ΦΕΚ Α’ 75/30.3.2020) δεν έχει συμπεριληφθεί το προσωπικό του κλάδου μας στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρόλο που ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας κ. Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέθεσε αίτηση - υπόμνημα στο Γενικό Πρωτόκολλον του Υπουργείου Εξωτερικών στις 3/4/2020 δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε απάντηση στο σχετικό υπόμνημά μας. Συνεπώς η μη διευθέτηση του ανωτέρω ζητήματος προκαλεί βλάβη των συμφερόντων μας και εγείρει ζητήματα νομιμότητας εφόσον η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία.