• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Βαλεντζα' | 19 Αυγούστου 2020, 16:00

    Με έκπληξη διαπιστώνω ότι δεν περιλήφθηκαμε στον νέο οργανισμό του ΥΠΕΞ κατά παράβαση του Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚ Α'119) του Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ Α'123) και της σχετικής ΠΝΠ(ΦΕΚ Α'75/30.3.2020) Δεν κατανοώ το λόγο που η διοίκηση παραβιάζει την αρχή της χρηστής δοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Διοίκηση εφόσον έχει δεσμευθεί με τα προαναφερθέντα ΠΔ για την μετακίνηση μας στο ΥΠΕΞ. Με την πεποίθηση ότι,έστω και την τελευταία στιγμή θα τηρηθεί η νομιμότητα και οι αρχές του κράτους δικαίου,ζητώ να επιλυθεί άμεσα το θέμα μας.