• Σχόλιο του χρήστη 'Ε. Παπακωνσταντίνου' | 20 Αυγούστου 2020, 19:47

    Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του άρθρου 3, παραγρ. 2 του Π.Δ.84/2019 (Α΄123), η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προς το Υπουργείο Εξωτερικών (Υπουργείο Εξωτερικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων) με την ακριβή πρόταση «μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων». Στις «αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό» της μεταφερθείσας διεύθυνσης συμπεριλαμβάνονταν και επτά τοποθετημένοι / διορισμένοι Μεταφραστές Διερμηνείς με καθήκοντα την επισκόπηση του διεθνούς τύπου και τη σύνταξη δελτίων τύπου, οι οποίοι όμως ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί στον νέο οργανισμό του ΥΠΕΞ. Επιπροσθέτως, στο άρθρο 41 της ΠΝΠ. (ΦΕΚ Α’75/30.03.2020) καθίσταται σαφές ότι το εν λόγω ζήτημα θα επιλύετο με την σύσταση του νέου Οργανισμού του ΥΠΕΞ, απασχολώντας στο ενδιάμεσο διάστημα τους υπ’ όψιν μεταφραστές σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις.Είναι προφανές και έχει ελεγχθεί νομικά, ότι ενόψει εφαρμογής του εν λόγω ΠΔ και πραγμάτωσης της πρόβλεψης του νομοθέτη, καθώς επίσης και για την αποφυγή εκ των υστέρων αποσπασματικών ρυθμίσεων, πρέπει στον νέο Οργανισμό του ΥΠΕΞ να υπάρχει η σχετική πρόβλεψη για συμπερίληψη των επτά υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών/Διερμηνέων. Είναι δε, ξεκάθαρο, ότι βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, οι οργανικές θέσεις των επτά Μεταφραστών/Διερμηνέων βρίσκονται στο ΥΠΕΞ/Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, και ΟΧΙ σε άλλο φορέα του Δημοσίου.