• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΠΕΡΓΗ' | 23 Αυγούστου 2020, 09:24

    Το προσωπικό του Κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών - Διερμηνέων φαίνεται πως δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπό κατάρτιση νέο οργανισμό του ΥΠ.ΕΞ και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.5 του Π.Δ 81/219 (ΦΕΚ Α’ 119)καθώς και το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123)και στη σχετική ΠΝΠ(ΦΕΚ Α’75/30.3.2020). Ζητώ την άμεση επίλυση του θέματος με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας γιατί σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται ολοφάνερα η αρχή της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την Διοίκηση.