• Σχόλιο του χρήστη 'Αδακτυλίδου Άννα' | 26 Αυγούστου 2020, 15:04

    Άρθρο 252 2.β, το ειδικό προσόν της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας θα εφαρμοσθεί, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, από τις μεθεπόμενες εξετάσεις. Είναι γνωστό ότι για να επιτύχει ένας υποψήφιος στις εισαγωγικές εξετάσεις της ΔΑ απαιτείται μελέτη τουλάχιστον δύο ετών. Θα ήταν σωστό, είτε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους υποψήφιους που επιθυμούν να εξεταστούν στις γλώσσες του ΟΗΕ συν τα γερμανικά, είτε να παραμείνουν οι γλώσσες ως έχουν.