• Σχόλιο του χρήστη 'hkg' | 27 Αυγούστου 2020, 23:50

    Στο άρθρο 250 § 6, υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για τα μέλη του κλάδου ΣΓΕ μη αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ, στην οποία δε γίνεται μνεία των σχετικών Διαπιστωτικών Πράξεων, παρά μόνο παραπομπή στο άρθρο 195 όπου αναγράφεται ο απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας για την κατάταξη σε κάθε βαθμό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι μη απόφοιτοι θα ενταχθούν στους βαθμούς ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους χωρίς περιορισμούς, ενώ οι απόφοιτοι όχι;