• Σχόλιο του χρήστη 'Τ.Σ.' | 28 Αυγούστου 2020, 12:16

    Ο νεοσύστατος στο ΥΠΕΞ κλάδος «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού» (άρθρο 249, 1α) αντιστρατεύεται κάθε διοικητική λογική αλλά και την εκπεφρασμένη πρόθεση μίας ουσιαστικής ενοποίησης των φορέων, των αρμοδιοτήτων και των υπαλλήλων που εργάζονται για την οικονομική διπλωματία. Ο αντίστοιχος κλάδος στο υπόλοιπο δημόσιο τομέα είναι κυρίαρχος (στις κεντρικές υπηρεσίες τουλάχιστον) και απολαμβάνει όλων των προνομίων που προβλέπονται όσον αφορά στην εξέλιξη και την εκτέλεση καθηκόντων σε όλες σχεδόν τις Γενικές Διευθύνσεις. Είναι σαφές ότι σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον όπως αυτό του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει τον ίδιο σκοπό και τον ίδιο ρόλο, επομένως συνιστά υποβάθμιση των υπαλλήλων που ανήκουν σε αυτόν, οι οποίοι εργάζονται ήδη στα θέματα διεθνούς εμπορικής πολιτικής και ανήκουν εδώ και 14 μήνες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι μία πρόχειρη μετάθεση του ζητήματος της ένταξης των υπαλλήλων της ΓΔΔΟΕΠ με ισότιμους όρους στο ΥΠΕΞ, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία έχει προσόντα ανάλογα με αυτά των ήδη υπαρχόντων κλάδων. Η σύσταση νέου κλάδου χωρίς σαφή λειτουργία, περιγραφή καθηκόντων των υπαλλήλων, διαδικασίες αξιολόγησης και ανέλιξης, και - κυρίως - χωρίς να διακρίνεται σε σχέση με άλλους κλάδους που ενδεχομένως θα υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση δεν συνιστά μία σοβαρή και βιώσιμη λύση.