• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Λαρίσσης' | 28 Αυγούστου 2020, 13:01

    Σε συνέχεια σχετικών σχολίων επιβεβαιώνω και από πλευράς μου με θετικό πρόσημο τη δυνατότητα να επεκταθεί το εύρος υπηρέτησης των υπαλλήλων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα να στελεχώσουν και τη νέα Ζ΄Γενική Δ/νση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής. Οι υπηρεσίες του θα ήταν αντικειμενικώς ιδιαίτερα χρήσιμες, δεδομένου του χαρακτήρα των καθηκόντων των επί μέρους Δ/νσεων και Αυτοτελών Γραφείων, όπως αυτά περιγράφονται στα οικεία άρθρα. Γεώργιος Λαρίσσης (ΓΔ ΥΔΑΣ)