• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Τζήκα' | 28 Αυγούστου 2020, 14:16

    Άρθρο 253 – Μη ύπαρξη πρόνοιας για τους υφιστάμενους υπαλλήλους του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ Μέχρι τώρα τη γραμματειακή υποστήριξη προς το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) παρείχε το προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού από την έδρα του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου απασχολούνταν από το 1998. Το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού σύμφωνα με το καταστατικό του διοικείται από το Προεδρείο του ΣΑΕ. Με τη διάταξη του άρθρου 253, άρθρο τρίτο, παράγραφος 1γ, η γραμματειακή υποστήριξη του ΣΑΕ (Κοινόν) περιέρχεται από το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, χωρίς όμως να υπάρχει μέριμνα για το υφιστάμενο προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού και ενώ η έδρα του ΣΑΕ (Κοινόν) προβλέπεται από το σχέδιο νόμου και παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία της έδρας του ΣΑΕ καθώς και η μισθοδοσία του προσωπικού της έδρας καλυπτόταν με κρατική επιχορήγηση. Το προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού απασχολείται με έγκυρες και ενεργές συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 192/2014. Το προσωπικό του Ιδρύματος (δύο διοικητικοί υπάλληλοι), από τα τέλη του 2012, λόγω της λήξης της θητείας του οργάνου, και εν μέσω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, βρίσκεται εγκλωβισμένο, απλήρωτο, σε πλήρη εργασιακό, οικονομικό και προσωπικό αδιέξοδο. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για το υφιστάμενο προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού της έδρας του ΣΑΕ, ώστε να συμπεριληφθεί στο στελεχιακό δυναμικό της δομής της γραμματειακής υποστήριξης στο (Κοινόν). Μαρία Τζήκα Υπάλληλος Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη