• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΒ' | 29 Αυγούστου 2020, 15:02

    Ως πολίτης ασχολούμενος χρόνια με τον τομέα του εξωτερικού εμπορίου από το μετερίζι του ιδιωτικού τομέα, θα ήθελα θερμά να συγχαρώ τον κ. Υπουργό και το επιτελείο του για την ενοποίηση όλων των μορφών διπλωματίας στον οικείο χώρο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα ήθελα να βεβαιώσω ότι οι Υπάλληλοι του ΥΠΕΞ διαθέτουν τεράστια εμπειρία και έχουν βαθιά γνώση επί όλων των πτυχών του διεθνούς εμπορίου, εφόσον έχουν υπηρετήσει με πλήρη εργασιακή επάρκεια στις Αρχές του εξωτερικού, αλλά και ως Προϊστάμενοι των Υπαλλήλων άλλων Υπουργείων (συμπεριλαμβανομένου του Υπ. Ανάπτυξης) στις ΜΕΑ Βρυξελλών και Γενεύης. Είναι σωστή η πρόβλεψη όσοι Υπάλληλοι του Υπ. Ανάπτυξης θελήσουν να μεταφερθούν στο ΥΠΕΞ να τοποθετηθούν αποκλειστικά στη Β' Γενική Δ/νση με καθήκοντα εισηγητικά προς τους Προϊσταμένους τους (Διπλωματικούς, ΟΕΥ). Επιπρόσθετα, στις αντίστοιχες Θέσεις στις ΜΕΑ Βρυξελλών και Γενεύης πρέπει να τοποθετούνται Διπλωματικοί, Εμπειρογνώμονες, ΟΕΥ για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της χώρας μας στο εξωτερικό εμπόριο και την οικονομική διπλωματία γενικότερα.