• Σχόλιο του χρήστη 'ΗΗ' | 29 Αυγούστου 2020, 20:15

    Άρθρο 250 Ορθά ο νομοθέτης χρησιμοποιεί την διαπιστωτική πράξη ΑΠ Ζ/3257/12.9.2019 για την ένταξη του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Η αναφορά στις διαπιστωτικές πράξεις ΑΠ 14718/27.7.2016 και ΑΠ 14719/27.7/2016 είναι περιττή και θα πρέπει να απαλειφθεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια για τις προαγωγές από αυτά που ορίζει ο νόμος 4339/2015. Θα πρέπει να γίνει νέα διαπιστωτική πράξη με το που θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος οργανισμός του ΥΠΕΞ όπως ακριβώς είχε γίνει και κατά την ένταξη των ΟΕΥ. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη νέα διαπιστωτική θα πρέπει να είναι μόνο αυτά που ορίζονται με το άρθρο 195.