• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΔΥ ΟΕΥ' | 30 Αυγούστου 2020, 12:08

    ΆΡΘΡΟ 249 παρ. 1, εδ. Α, πέμπτη παράγραφος, τελευταία πρόταση: προτείνεται απάλειψη της προβλέψεως «καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην ΚΥ.» Δεν υπάρχει παρόμοια πρόβλεψη για άλλο κλάδο του ΥΠΕΞ και πέραν αυτού δεν μπορεί να ισχύσει τέτοια πρόβλεψη λόγω των διαφορών που υπάρχουν στο αντικείμενο και τις εργασιακές υποχρεώσεις στην ΕΥ σε σχέση με την ΚΥ. Προτείνεται η εξής διατύπωση: «Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, καθήκοντα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους και τη θέση που υπηρετούν».