• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Νασκάμης' | 30 Αυγούστου 2020, 13:04

    Tübingen/Γερμανία Διαβούλευση ΥΠΕΧ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´ Άρθρο 85 Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού ιδρύθηκε το 1983 μετά απο επίμονο αίτημα των Ελλήνων της διασποράς. Ένα αίτημα που ισχυροποίησε τους θεσμούς μέσα απο μια αμφίδρομη σχέση, τόσο ανάμεσα στην Ελλάδα και στη διασπορά της, όσο και αντιστρόφως. Δηλαδή της αυτοοργανωμένης ομογένειας... Την αναγνωρισημότητα αυτή, φαίνεται πως αγνοεί το Υπουργείο Εξωτερικών που προωθεί μέσω διαβούλευσης τη συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμου και Δημόσιας Διπλωματίας, προκειμένου να συσταθεί μια Γραμματεία ετερόκλητων ιδρυμάτων και υπηρεσίών. Μια πρακτική-επανάληψη του 1992, όπου στο όνομα της αποκρατικοποίησης, η τότε Ελληνική κυβέρνηση επιχειρούσε τη συγχώνευση της Γ.Γ.Α.Ε. με φορείς Ιδιωτικού Δικαίου. Η φιλοσοφία του προσχεδίου δεν θέτει καμία νέα ισόρροπη μακροπρόθεσμη βάση που θα συμβάλει στην ανάβάθμιση του θεσμού της Γ.Γ.Α.Ε. Αντίθετα η επιδίωξη του νομοθέτη είναι η εφαρμογή μιας άλλης κυβερνητικής πολιτικής για τον απόδημο Ελληνισμό, καθώς με τον νόμο αυτό, οι μοναδικές δομές που διατηρεί σήμερα η Γ.Γ.Α.Ε. καταργούνται. H υποβάθμιση του επιτυχημένου ρόλου της Γ.Γ.Α.Ε.“ σε μια απλή διεύθυνση” αποτελεί πρόκληση στη Δημοκρατική συνείδηση του Απόδημου Ελληνισμού. Κι όλα αυτά σε μια περίδο όπου τα εθνικά θέματα επιβάλλουν τον συντονισμό του απανταχού Ελληνισμού. Συνεπώς, καλείται η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της αυτή και να προχωρήσει οχι σε κατάργηση αλλά αναβάθμιση της Γ.Γ.Α.Ε. σε Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού, με αρμοδιότητες την έρευνα, τον συντονισμό και προώθηση θέσεων που αφορούν τον Ελληνισμό της Διασποράς. Δεν είναι επιλογή, αλλά χρέος απέναντι στην διαχρονική προσφορά του Απόδημου Ελληνισμού. Με εκτίμηση Γιάννης Νασκάμης Πρώην αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας.